Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật dưới đây sẽ giải thích cách chúng tôi sử dụng các thông tin về người dùng thu thập được trên website này (cookies). Chính sách này có thể được thay đổi để phù hợp với thực tế, tất cả các thay đổi về chính sách bảo mật sẽ được cập nhật trên website của Khách sạn Apricot.

Khi truy cập vào website này, bạn đã đồng ý với những điều khoản về việc sử dụng cookies từ máy tính cá nhân của mình.

Thông tin cá nhân khách hàng cung cấp

Khách sạn Apricot cam kết bảo mật các thông tin khách hàng cung cấp thông qua website của chúng tôi. Chúng tôi thu thập và lưu trữ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email do khách hàng chủ động cung cấp khi đặt dịch vụ hoặc liên hệ với chúng tôi. Các thông tin này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn. Chúng tôi tuyệt đối không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3.

Cookies là gì?

Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng. Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một website. Thông tin này có thể bao gồm các trang bạn truy cập, các lựa chọn bạn thực hiện trên một trang web, một số thông tin bạn điền vào các bảng biểu và thời gian truy cập.

Chúng tôi sử dụng cookies như thế nào?

Chúng tôi hiện tại đang sử dụng, và trong tương lai có thể sử dụng cookies trên website này. Cookies cho phép chúng tôi mang lại cho khách hàng các trải nghiệm thích hợp nhất với từng người. Đây là phương pháp được sử dụng thường xuyên trên các website thương mại hiện hành.

Khi truy cập vào website này, bạn đã đồng ý với các điều khoản về việc sử dụng cookies trên thiết bị của mình. Các cookies này lưu giữ thông tin về tên miền sử dụng để tổng hợp các dữ liệu về website, giúp chúng tôi hiểu được hành vi trực tuyến của người dùng (tần suất ghé thăm website, các hoạt động của khách hàng trên website). Các thông tin này được chúng tôi sử dụng để cải thiện nội dung và định hướng website, mang đến những trải nghiệm mang tính cá nhân hơn tới mỗi khách hàng.